“ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” SIA teritorijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un I kārtas ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Konkursa objekts:

  • konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, kas attēlo “Zunda parks” perspektīvās attīstības kārtas, arhitektoniskos risinājumus I kārtas ēkas jaunbūvei Daugavgrīvas ielā 31 un priekšlikumus teritorijas labiekārtojumam;
  • ēkas jaunbūves Daugavgrīvas ielā 31 ieceres risinājumi kā pirmā īstenošanas kārta. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz konkursa priekšlikumā piedāvātajiem būvapjomiem, arhitektonisko vīziju un funkcionālo zonējumu.

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 10.jūlija līdz 2020. gada 12. oktobrim.

Konkursa Rīkotājs –SIA “DG31”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://zundaparks.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrija – Latvijas, Lietuvas un Lielbritānijas arhitekti, pilsētplānotāji; institūciju – Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Konkursa rīkotāja SIA “DG31”- pārstāvji. Kopējais Konkursa balvu fonds: 42 000.00 EUR

ARHITEKTŪRAS METU KONKURSS