ARHITEKTŪRAS METU KONKURSS

“ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija” Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” SIA teritorijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību, panākot