Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2020. gada 14. oktobra vēstuli BV-20-22251-nd darbam ideju konkursa žūrijā apbūvei Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, Rīgas pilsētas būvvalde nozīmē Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāju Lolitu Sarmu.

Par pārstāvju nomaiņu kokursa žūrijā